ویژگی های جدید نسخه بعدی جوملا ۳٫۷

بیش از ۷۰۰ آپشن بهبود یافته و افزودن قابلیت های جدید از جمله شخصی سازی فیلدهای بخش ها مختلف میباشد ویژگی های جدید جوملا

ادامه